Stages & bedrijfsopdrachten

De periodes en data voor beroepspraktijkvorming (bpv).

De beroepspraktijkvorming wordt als een blok uitgevoerd. De beroepspraktijkvorming is dan als een aaneengesloten periode van een aantal weken neergezet.

10/11 weken 10/11 weken 10/11 weken 10/11 weken
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Leerjaar 4 School School BPV* BPV*
Leerjaar 3 BPV*      # BPV*      # School School
Leerjaar 2 School School BPV School
Leerjaar 1 School School School BPV

De eerste- en tweedejaars gaan één periode per jaar op BPV. De deelnemer is in de regel vijf dagen per week op het BPV bedrijf. Leerjaren drie en vier gaan twee periodes aaneengesloten op stage.

# Als de deelnemer een internationale stage mag uitvoeren dan is dat bij voorkeur in periode 1 van leerjaar drie. Zo kan het voorkomen dat een derdejaars deelnemer minder dan twee periodes bij een bedrijf aanwezig is.

* Derde en vierdejaars deelnemers die de aansluiting op het HBO volgen gaan meestal 1 of twee dagdelen in de week naar de HBO instelling en lopen daardoor minder dagen stage in de BPV-periode.

Examen-/Bedrijfs- projecten

In leerjaar vier voeren de deelnemers van de opleiding Middenkader Smartbuilding een 20 weeks Examenproject uit in samenwerking met BPV bedrijven. Elk jaar hebben we ca. 20 nieuwe bedrijfsprojecten nodig die we kunnen gebruiken voor examenprojecten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bedrijfsproject voor uw bedrijf? Neem dan contact op met één van de seniordocenten Bouwkunde of Installatietechniek.

De praktijkovereenkomst (POK).

Voor de beroepspraktijkvorming is het afsluiten van een praktijkovereenkomst (POK) noodzakelijk. De praktijkovereenkomst is te vergelijken met de onderwijsovereenkomst, die aan het begin van de opleiding ondertekend wordt. In de praktijkovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen jou, de praktijkplaats en de school.

De praktijkovereenkomst wordt door jou in drievoud meegenomen naar de praktijkplaats: één exemplaar is bestemd voor de praktijkplaats, één exemplaar voor de school en één exemplaar is bestemd voor jou.

Voor aanvang van de BPV-periode is de POK ondertekend door de praktijkorganisatie en door jou en lever je deze overeenkomst voor aanvang van de BPV periode in op school.