Over Installatie- & Bouwimpuls

Krachten bundelen

Installatie- en Bouwimpuls is de opvolger van het samenwerkingsverband BouwTalent. Bij BouwTalent waren bouwbedrijven betrokken, bij Installatie- en Bouwimpuls hebben ook installatiebedrijven zich aangesloten. Dat sluit aan op de huidige ontwikkelingen in de bouw en installatietechniek. De wereld van de bouw- en installatietechniek verandert razendsnel. Er worden nieuwe bouwconcepten ontwikkeld, er wordt meer prefab gebouwd, duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema, er is behoefte aan transparante processen en er wordt steeds vaker met het BIM (Bouw Informatie Model) gewerkt.

De opleiding Bouwkunde sloot niet meer aan op de veranderende wensen en behoeften van het bedrijfsleven. Bouw- en installatiebedrijven, opleidingsbedrijven en het Graafschap College hebben de krachten gebundeld en een nieuwe opleiding ontwikkeld: Smart Building. De opleiding Smart Building is een niveau 4-opleiding in de beroepsopleidende leerweg en is een cross-over tussen de opleidingen Bouwkunde en Middenkader engineering. De opleiding leidt toekomstige vakmensen op die uitstekend kunnen functioneren in de veranderende wereld van de bouw en installatietechniek!

Aantrekkelijke opleiding

Voor de toekomst moeten er voldoende professionals beschikbaar blijven voor de bouw en installatietechniek. Om dat te realiseren, zorgt Installatie- en Bouwimpuls ervoor dat de opleiding Smart Building voor studenten van het Graafschap College zowel financieel als inhoudelijk aantrekkelijk is. Het samenwerkingsverband betaalt niet alleen het lesgeld van de volledige opleiding, ook benodigd(e) leermiddelen, werkkleding en gereedschap worden geheel vergoed. Installatie- en Bouwimpuls betaalt dit met de vergoeding die aangesloten bedrijven betalen voor een stagiair(e). Door in ieder leerjaar van de opleiding een periode van minimaal 10 weken stage op te nemen, is de opleiding inhoudelijk aantrekkelijker geworden.

Succesvolle aanpak

De aanpak van Installatie- en Bouwimpuls blijkt succesvol! Terwijl overal in Nederland de instroom van studenten voor de bouw- en installatieopleidingen afneemt, is het aantal studenten dat in de Achterhoek kiest voor een opleiding op dit gebied juist gestegen. In augustus 2017 startte ruim 60 studenten met de opleiding Smart Building. Dit betekent een verdubbeling van het aantal studenten dat voorheen voor de opleiding Bouwkunde koos.