Stichting Impuls Regio Achterhoek (SIRA)

Installatie- en Bouwimpuls is onderdeel van stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA). De stichting garandeert dat de gelden van Installatie- en Bouwimpuls goed worden besteed. Het bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs. Jaarlijks legt het bestuur van de stichting, via het jaarverslag, financiële verantwoording af aan de leden van Installatie- en Bouwimpuls.

Begeleidingscommissie

Naast het bestuur is er een begeleidingscommissie Installatie- en Bouwimpuls in het leven geroepen. De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In de commissie zitten direct betrokkenen uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het Graafschap College. De begeleidingscommissie komt regelmatig voor overleg bijeen.

Administratie en plaatsing stagiair(e)s

Namens SIRA is opleidingsbedrijf Bouwmensen Gelderland-Oost (Gildenstraat 27, Doetinchem) verantwoordelijk voor de uitvoering van de (financiële) administratie. De plaatsing van stagiair(e)s wordt verzorgd door het Graafschap College. Hiervoor zijn twee coördinatoren verantwoordelijk, namelijk Heico Heezen en Bonny Weeber.

Andere samenwerkinsgverbanden

Naast Installatie- en Bouwimpuls bestaat er sinds het schooljaar 2016-2017 ook een onderwijsadviescommissie voor de opleiding Smart Building. Hierin werken vertegenwoordigers uit de bouw en installatietechniek samen aan de (door)ontwikkeling van deze opleiding.